Tukiringin virallinen logo

Tukirinki on lopettanut toimintansa

Kiitos yhteisistä vuosista :.)